20111113

Skigard på hytta.

"Ein skigard kan ikkje vara evig, veit du." Det er nok sant, men den varer ganske lenge, i hvertfall de skigardene som har impregnerte stolper og kløyvde skier.

Et av de største konfliktområdene i hyttenorge er gjerder. I de fleste reguleringsplaner står det hva som er lov og ikke lov. Selv har vi ikke hverken skigard eller gjerde, men det er ikke mange beitedyr i nærheten heller.

Ned mot bygda i Folldal og ellers i området er det mange flotte skigarder å se, og de ringer inn hele tomter eller jorder. Men noen er satt opp bare delvis rundt hytta for å markere hvor hyttetunet slutter og fjell og skog begynner. Disse kan være flotte i terrenget for å delvis ramme inn husene, men også gi uteområdene lunhet mot både snøvær og vind.


Det er fint å sette opp et pyntet fuglenek på skigarden også. Og husk å ta dem ned igjen. For det er ikke mye lekkert å komme på besøk i en hyttegrend i juli og kornnekene fremdeles henger på skjeve. Her er er tips fra Atelier Kari til å bruke de gamle julenekene til halmhjerter. Det er et par uker til advent, men mange er i gang med forberedelsene til jul.

Om du planlegger vindskjermer eller julehus på hytta, ha en kreativ uke!kar-rudi@online.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar