20150612

Trefelling på hytta.

Det ble flere gammeldagse vedrøyser etter vårens hogst rundt hytta. Men det er ikke fordi vi ønsket kortreist ved vi satte i gang denne lille hogsten. Det er for å opprettholde den glisne småfuruskogen med lav og lyng på bakken. Her kan vi glede oss over sjeldne lavarter som rabbesjegg, gulskinn og saltlav. Jeg er nesten like like forelsket i denne "fjellhagen" min som utsikten til Rondane.

Men bare nesten! Her er utsikten fra verandaen på hytta, og Rondane er bare et utsnitt av det storslagende rundskue med deler av Dovrefjell, og Alvdal Vestfjell på hver sin flanke. Det er lett å forstå at begrepet Norges Tak brukes som en beskrivelse på dette fjellområde. (Trykk på bilde, så blir det større og du kan lese navnene på fjelltoppene.)

Men en skal tenke seg godt om når en hogger trær og busker, for det ligger mange års treg fjellfuruvekst for at det skal vokse opp et nytt. Det tar tid å å dyrke ved, for å si det slik. Så plukkhogst med å hogge et av gangen og se det litt an er å anbefale, Hos oss vokser trærne ca. 20 cm. i året, ca en meter på 5 år, helt til treet finner ut at det er høyt nok. De blir ikke så veldig høye her på over 900 m, men laven i bunnvegetasjonen forsvinner hvis småskogen får lov til å bli tett. Og så lar vi helst de eldste ruggene av noen trær stå igjen, Mammatrærne, for å si det slik, er trær og bli glade i!

Vi er veldig heldige som har en tinglyst avtale med grunneieren, som solgte oss tomta. om å hogge trær etterhvert som årene går, slik at vi sikrer god utsikt i årene framover. Så hogsten den er også gjennomført utenfor egen tomt i hyggelig samråd med grunneier og nabohytta. Så nå er alle glade, her blir det både vinterved og utsikt til alle!

Gleder meg til sommerferie i fjellet!


kar-rudi@online.no