20101203

Skifertak - en rundreise

I tillegg til å bygge selve hytta, har det vært interessant og  morsomt å reise rundt og se på andre bygg. Dette ga muligheter for å tenke ut de helt riktige løsningene for  materialvalg, bygningskropp og fargenyansene som passer akkurat for vår beliggenhet. Her er et lite knippe bilder av vår inspirasjonsreise  i Østerdalen, Gudbrandsdalen og på Oppdal med tema skifertak.

Låven på Tofte Kongsgård på Dovre har Ottaskifer i store ruter.


På Folldal Bygdetun Uppigard Streitlien har flere bygninger villskifer.

Her i Oppdal er det også bygd opp et tun hvor en har villskifer. Det brune fargeinnslaget viser at steinen kommer fra Gudbrandsdalen.

Kongshov Fjellstue nord for Hjerkinn, eies i dag av Statsbygg. Her har de også brukt skifer fra Gudbrandsdalen med litt ulik dimensjon på de forskjellige husene.

Her er Aukrustmuseet i Alvdal, et stort moderne bygg. Dette er også Gudbrandsdalsskifer, men fra lenger sør i dalen, Fåvangsskifer.

Her er hyttetaket vårt. Ottaskifer i spesialbestilling med  20 tommer store ruter og innslag av rustfarge. Det er visstnok mineraler i skiferens overflate som skaper disse nyansene.

Valgets kvaler for oss når det gjaldt taket stod mellom naturmaterialene torvtak, tretak eller skifertak. Hva passet best? Vi valgte skifer fordi det har tradisjon i området, fargene glir inn i terrenget og det er vedlikeholdsfritt de nærmeste 100 årene. Over inngangen valgte vi grasstak fordi dette fungerer som nødutgang for hemsen og er mer sklisikkert. 

Resultatet av vår inspirasjonsreise er et moderne bygg med tradisjonelle materialer beliggende på Norges Tak, og med en morsom pannlugg ved inngangspartiet.